GRIP#4 Universal 1K Heftprimer

Produktnr: GRIP/AL Vekt: 0.5 kg Stikkord: ,

GRIP#4 Universal 1K Heftprimer 450 ml fra upol.  Dette er en universal heftprimer for maling, lim og fugemasse. perfekt til eks: bruk i bunn av Raptor Bedliner der det er vanskelig å matte ned før lakkering. Brukes til å fremme vedheft på alle overflater som plast, aluminium og malte overflater .
Grip#4 universal 1K heftprimer er generelt Ideell for vanskelige områder som kan være vanskelig å få slipet  for god heft,  som rundt dørhåndtak og vindu . Primeren er klar til bruk.

-Ingen nedmatting kreves.

-Kan overlakkeres.

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H315 – Irriterer huden
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H361 – Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
H373 – Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

Brukerveiledning:

-Vask med silikonfejrner

-Støv av med støvklut.

– Kan påføres med 1-2 strøk med en sprøyteavstand på ca 25 cm.

-Rist boksen 2 min før bruk.

-Flash off (utlufting) mellom strøkene 10 min i 20*C grader.

-støv tørr etter 10 min i 20*C grader.

-Overlakkbar etter 20 min i 20*C grader,  avhenge av tykkelse på strøk, temperatur og luftgjennomstrømning.

-Kan overlakkeres med de fleste vannbasert/løsemiddellakk.

-Etter bruk, snu boksen 180* trykk inn sprøytedyse 1-2 sek for og rense dysen til neste gangs bruk.

 

Datablader

Klarna her

kr290.00

Du liker kanskje også…