Reklamasjoner

Reklamasjonsrett på varer handlet hos oss dekkes av kjøpsloven.

Eventuelle erstatningskrav ved mottak av defekt eller feil vare må rettes til lakksalg.no senest 2 dager etter mottagelse av varen.

Hvis reklamasjon på leveransen eller varen ikke er lakksalg.no i hende innen 10 dager etter mottak, kan rett til reklamasjon bortfalle helt eller delvis.

Dersom lakksalg.no er ansvarlig for feil eller mangler på en levert vare vil vi så fort som mulig rette opp i feilen eller tilbakebetale kjøpesummen.