Wipe #6 Silikonfjerner Spray 500ml

Produktnummer: S2002/AL Vekt: 0.5 kg

Antistatisk silikonfjerner på sprayboks, som du også kan få på kanner på 1 og 5 liter. Wipe#6 har effektiv avfetting som fjerner all forurensning, inkludert silikon. Produktet skader ikke eksisterende lakkering eller maling.

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

 

 

 

Datablader

Klarna her

kr219.00