U-PolB Bridge Compound. 1,8l

Varenummer: UpolB/4 Vekt: 2 kg

En sterk polyesterfiberfyller som lett kan formes og slipes når den er kurert. Egnet for å bygge bro og hull i stål og GRP overflater. Utmerket gapfyllingsegenskaper Vanntett når det er fullstendig herdet Lett å dekke med standard polyester filler

Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H319

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2 H361

Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 1 H372

 

Datablader

Klarna her

kr479.00


Du liker kanskje også…