Spotprimer universal. 450ml

Varenummer: Spot/Al Vekt: 0.5 kg

En hurtigtørkende universal primer som er ideell for små gjennomslipinger og lokaliserte reparasjoner. Kan brukes direkte på metall- eller plastdeler. Meget fleksibel, god vedheft. Kan overlakkeres med de fleste vann- eller løsemiddelbaserte topplakker. Rask tørking og lett å slipe

 

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Datablader

Klarna her

kr239.00