Rapid Glaze sparkel. 880ml

Varenummer: RS6208 Vekt: 1 kg

Perfekt for bruk på pinholes, riper og steinsprang. Ekstremt hurtigtørkende. Tørker på 6-8 minutter Ultra fin, lett og slipe. Selvutjevnende

H226 – Brannfarlig væske og damp.

H315 – Irriterer huden.

H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361 – Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H372 – Forårsaker organskader (hørselsorgan) ved langvarig eller gjentatt eksponering(Innånding).

Klarna her

kr289.00


Du liker kanskje også…