HIGH#5 Fyllergrunningsspray 450ml

Varenummer: HIGH/AL Vekt: 0.5 kg

Høytbyggende fyllergrunning på sprayboks med profesjonell dyse, perfekt for deg som skal gjennomføre flekking og mindre reparasjoner. Du får den i grå og mørk grå. HIGH #5 er hurtigtørkende, lett å slipe og økonomisk i bruk. Husk å legge på et tynt strøk med ACID #8 på bart metall før påføring av HIGH #5.

 

 

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H340 Kan forårsake genetiske skader.
H350 Kan forårsake kreft.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Datablader

Klarna her


Nullstill

kr239.00

Du liker kanskje også…