Fibral. Glassfibersparkel. 900ml

Varenummer: Fib/2 Vekt: 1 kg

To komponent lettslipelig glassfibersparkel som tar stedet for korte og lange strandprodukter. Ideell for brooverføring, samtidig som det gir et tøft, motstandsdyktig GRP belegg. Vanntett tetning. Kan slipes og formes når det er herdet

Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H319

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2 H361

Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 1 H372

Datablader

Klarna her

kr309.00


Du liker kanskje også…