Fibral. Glassfibersparkel. 900ml

Produktnummer: Fib/2 Vekt: 1 kg

To-komponent lettslipt glassfibersparkel. God fyllgrad og sterkt, samtidig som det gir et motstandsdyktig GRP belegg. Vanntett tetning. Lett å slipe, fin og formes når den er herdet

Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H319

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2 H361

Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 1 H372

 

Datablader

Klarna her

kr345.00

Du liker kanskje også…