Expert Etch Primer Grønn 450ml

Varenummer: 168-812 Vekt: 0.5 kg

Sprayboks syregrunning med meget god vedheft til de fleste underlag som f.eks stål, aluminium og galvanisert. Gir en jevn og tett film som beskytter metallet for rust. Bør påføres før sprøyting av slipefyller. Grunningen tørker fort og behøver ikke å slipes før den oversprøytes med slipefyller eller lakk. Husk at vannbasert lakk skal IKKE sprøytes direkte på syregrunning. Mengdejustering på dyse

 

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 – Irriterer huden.
H318 – Gir alvorlig øyeskade

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 – Irriterer huden.
H318 – Gir alvorlig øyeskade

 

 

 

Produktdokumenter

Klarna her

kr319.00