CLEAR #1 høyglanset klarlakkspray, 450 ml

Varenummer: CLEAR/AL Vekt: 0.5 kg

Høyglanset klarlakk på sprayboks for deg som skal gjøre mindre reparasjoner og lakkjobber. CLEAR #1 er hurtigtørkende og lett å bruke, med utmerket UV-motstand og holdbarhet. Produktet bør stå i romtemperatur (minimum 20 grader) før bruk.

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H312+H332 – Farlig ved hudkontakt eller innånding

H315 – Irriterer huden

H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 – Gir alvorlig øyeskade

H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 

Datablader

Klarna her

kr239.00