ACID #8 1K Grå syregrunningsspray, 450 ml

Varenummer: ACID/AL Vekt: 0.5 kg

Grå syregrunning på sprayboks for deg som skal lakkere på vanskelige underlag som galvanisert stål og aluminium. Hurtigtørkende formulering gjør at du kan påføre hovedfargen kort tid etter grunning.

Hvordan bruke/ påføre:

Brukes før slipegunning eller lakkering hvor det er bart metall. Gir god vedheft og beskytter stålet.

Vask overflaten med silikonfjerner &  støv av med støveklut.

Rist boksen i 2 min før bruk.

Sprøyte 1-2 strøk med en avstand på 25 cm fra objektet.

Flash off/ avdunsting mellom strøkene: 3-5 min i 20 grader.

Støvtørr/ slipeklar etter 10-20 min i 20 grader.  Avhengig om du legger 1 eller 2 strøk.

Se video1 for demo

Se video 2 for demo

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H302+H312+H332 – Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding

H315 – Irriterer huden

H318 – Gir alvorlig øyeskade

H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Datablader

Klarna her

kr259.00