Merknader

Det besvares ingen spørsmål angående leveringstid, produkter eller merknader som blir vedlagt i bestilling. Alle spørsmål sendes til post@lakksalg.no

Priser kan endres uten forvarsel pga endret moms, leverandør, innkjøpspriser med mer.

Etter bestilling vil du bli tilsendt en ordrebekreftelse, den er du selv forpliktet til og gå igjennom og sjekke at er korrekt.
Selger begrenser sitt økonomiske ansvar til verdien av de leverte produktene. Selgeren påtar seg således intet ansvar for produksjonstap, skade på person eller gods, eller tap av forventet fortjeneste.