Brudd på salgsbetingelser

Avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren.

Dette bruddet fritar også oss til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser.

Utgifter som påløper oss på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kunde.