CLEAR #1 høyglanset klarlakkspray, 450 ml
Productno.:
CLEAR/AL
Unit:
stk
Weight:
0.50
Specification:

Høyglanset klarlakk på sprayboks for deg som skal gjøre mindre reparasjoner og lakkjobber.


CLEAR #1 er hurtigtørkende og lett å bruke, med utmerket UV-motstand og holdbarhet.


Produktet bør stå i romtemperatur (minimum 20 grader) før bruk.


 

NOK 239

Buy
Qty.
Description

: H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol

H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding

H315 - Irriterer huden

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet